Begravelse

Hva kan vårt byrå gjøre for deg?

 

 • Fastsette tid for gravferdseremonien i samarbeid med deg og alle involverte instanser.
 • Vi tar kontakt med kirkevergekontoret, event. prest, musikere, sangere og andre involverte.
 • Tilrettelegger og tar kontakt med offentlige myndigheter.
 • Ordner med trykking av sanger.
 • Dødsannonse
 • Leverer kister og askeurner
 • Stell av den døde
 • Bestille blomster; kranser og dekorasjoner.
 • Ordner med pynting av kirkerommet.
 • Legger til rette og deltar under sermonien
 • Søke om gravferdsstønad.
 • Bestiller nytt gravmonument og sørger for navnetilføyelse på eksisterende monument.
 • Ordner med markeringkors.
 • Transport/forsendelse av båren i inn og utland.
Navn:
Adresse:
Postadr.:
Postnr/sted:

Telefon:
Faks:
E-post
:
Begravelsesbyrået Sunnmøre AS
Vasstrandvn. 1
Boks 7836, Spjelkavik
6022 Ålesund

70 17 86 60
70 17 86 69
bbsunnmore@imf.no


DØGNVAKT
Tlf. 70 17 86 60
Levert av