Etter seremonien

Gravminner:

Vi tilbyr gravminner og tilhørende utsmykning fra en av de mest anerkjente gravsteinbedrifter i Norge; Nergård Stenindustri AS. Vi veileder deg i prosessen frem til et permanent gravminne er på plass.

Pårørende som ikke ønsker gravminne/gravstein, så har enkelte gravlunder tilbud om navneplate på en felles navnet minnelund (urnegravlund). I tillegg finnes det tilbud om anonym minnelund, hvor urne settes ned, uten noen form for gravminne. Disse alternativene passer for de som ikke har familie eller andre som kan stelle et tradisjonelt gravminne.

Dersom det ikke er aktuelt med noen form for gravminne, kan det foretas askespredning. Kontakt Fylkesmannen med søknad om askespredning, som kun kan skje på anviste godkjente plasser.

Vi formidler også nye inskripsjoner, fornyelse av tekster, omsliping, samt øvrig arbeid på bestående gravmonumenter.

Arv/skifte:

Det er mange ting som skal ordnes etter et dødsfall. Den lokale domstol/tingrett vil alltid kunne gi deg informasjon om hvordan du skal gå fram.

Skifteformer:

  • Uskifte bo
  • Privat skifte
  • Offentlig skifte

På følgende sider finner du svar på spørsmål som kan oppstå etter et dødsfall

Sunnmøre Tingrett gir generell informasjon og veiledning om arvespørsmål, men gir ikke konkret rådgivning. Ved behov for konkret råd utover generell informasjon, anbefales ta kontakt med advokat.

Frist for å forestå skifte/uskifte er 60 dager fra dødsfall

Gratis konsultasjon hos advokat.

Vårt byrå har et samarbeid med Advokat Tarjei Aasen. Som et tilbud til alle våre kunder tilbys en gratis konsultasjon hos advokaten (30 minutt). Advokaten kan gi råd og veiledning relatert til utfylling av skjema, skifteattest, skifte eller uskiftet bo, fast eiendom, og øvrige relaterte spørsmål, for eksempel testamentariske disposisjoner, forholdet til særkullsbarn, med videre. Vi er behjelpelig med å avtale tid hos advokaten om ønskelig.