Velkommen til Begravelsesbyrået Sunnmøre AS

Når en av våre nærmeste dør, blir livet fylt av sorg. Når tapet rammer, kan mange pårørende føle seg ensomme og hjelpeløse.


Derfor er vi her for å støtte og veilede dere, både gjennom sorgen og gjennom det praktiske som følger med en slik situasjon.

Vi som byrå, vil i samarbeid med dere pårørende, sørge for at tiden før begravelsen og på selve begravelsesdagen skal bli så personlig og verdig som mulig. 

DØGNVAKT
Tlf. 70 17 86 60
Navn:
Adresse:
Postadr.:
Postnr/sted:

Telefon:
Faks:
E-post
:
Begravelsesbyrået Sunnmøre AS
Vasstrandvn. 1
Boks 7836, Spjelkavik
6022 Ålesund

70 17 86 60
70 17 86 69
bbsunnmore@imf.no


DØGNVAKT
Tlf. 70 17 86 60
Levert av