Om oss

Begravelsesbyrået Sunnmøre AS, tidligere SISenteret begravelsesbyrå, er eid av Sunnmøre Indremisjon.


Vårt byrå er medlem av Virke Gravferd.  Dette er et kvalitetsstempel som innebærer at vi må oppfylle bransjens krav til kvalifikasjoner, som jevnlig blir kontrollert av et eget utvalg.  Virke Gravferd samarbeider med Forbrukerrådet.  Vi er forpliktet til å følge strenge etiske regler, som forutsetter hensynsfullhet og verdighet i yrkesutøvelsen. 

Vi har taushetsplikt om alle personlige forhold.

Byrået ble startet i 1972, og pr. i dag så har vi de fleste av våre oppdrag i Ålesund, Giske og Sula kommuner, også en del i Haram.

Vi yter også bistand og hjelp i våre andre nabokommuner ved behov.

I 2009 flyttet vi inn i trivelige lokaler i Vika-Kroken som ligger i Vasstrandvn. 1 i Spjelkavik. Her har vi god parkering og lett tilgjengelighet.
Kontoret er åpent mandag - fredag fra kl.08.00 til kl.15.30, og kan ellers kontaktes på telefon hele døgnet. Vi har også samtalekontor i kommunene Giske og Sula, her kan vi avtale møte etter ønske:

Giske:
Øysenteret, Pettervegen 2, Valderøy

Sula:
Nytt fra 01.02.20  O.A. Devoldsvegen 7, Langevåg (Langevåg bedehus, inngang fra parkeringsplass).
Dere velger selv om dere vil komme til oss for samtale, eller om vi skal komme hjem til dere.
Navn:
Adresse:
Postadr.:
Postnr/sted:

Telefon:
Faks:
E-post
:
Begravelsesbyrået Sunnmøre AS
Vasstrandvn. 1
Boks 7836, Spjelkavik
6022 Ålesund

70 17 86 60
70 17 86 69
bbsunnmore@imf.no


DØGNVAKT
Tlf. 70 17 86 60
Levert av