Her kan du laste ned våre prisliste, minimum og maksimumspriser for begravelse i henhold til krav om prisopplysning i PDF
 


Offentlige støtteordninger ved dødsfall.


Transportrefusjon ved nødvendig transport fra dødssted til hjemsted over 20 km.
Behovsprøvd gravferdsstønad - Se informasjon fra Nav her

Navn:
Adresse:
Postadr.:
Postnr/sted:

Telefon:
Faks:
E-post
:
Begravelsesbyrået Sunnmøre AS
Vasstrandvn. 1
Boks 7836, Spjelkavik
6022 Ålesund

70 17 86 60
70 17 86 69
bbsunnmore@imf.no


DØGNVAKT
Tlf. 70 17 86 60
Levert av