Prisinformasjon

Her kan du laste ned våre prisliste, minimum og maksimumspriser for begravelse i henhold til krav om prisopplysning i PDF.

Offentlige støtteordninger ved dødsfall.

Transportrefusjon ved nødvendig transport fra dødssted til hjemsted over 20 km. Behovsprøvd gravferdsstønad
Se informasjon fra Nav her