Sermonien

Seremonien – hvordan foregår gravferden

Vi i begravelsesbyrået har erfaring fra mange typer seremonier; privat, livssynsnøytralt, andre religioner eller trossamfunns ordninger. Imidlertid velger de fleste Den norske kirkes ordning.

Den norske kirkes ordning er slik:

Begravelse (jordgrav)

 • Preludering (valgfri musikk 10-15 min. før klokkene ringer)
 • Klokkeringing
 • Preludium/Musikk til innledning (orgel, korsang eller solistfremførelse)
 • Salme
 • Innledningsord og bønn
 • Minneord ved prest eller pårørende
 • Blomsterhilsninger (blomster, diktlesning, sang, musikk, lystenning)
 • Solistfremførelse – sang eller instrumental
 • Skriftlesning
 • Salme
 • Tale og bønn v/prest/pastor
 • Salme
 • Postludium (musikk eller sanginnslag til utbæring av kisten til gravplass)

På gravlunden/kirkegården:

 • Salme
 • Skriftlesning og bønn
 • Jordpåkastelse
 • Senking av båren
 • Velsignelsen – klokkeringing
 • Salme

Ved bisettelse (kremasjon):

 • Samme liturgi som for begravelse t.o.m. «Tale og bønn».
 • Salme
 • Jordfestelse
 • Velsignelse – klokkeringing
 • Salme
 • Postludium/Musikk til avslutning/utbæring
 • Kiste føres til bårebil, som kjører til krematoriet

NB! Menigheter utenfor Den norske kirke og øvrige trossamfunn eller livssynsorganisasjoner anvender egne seremoniordninger.