Tilsette


Marit Vingen

daglig leder

gravferdskonsulent

Kjell Runar Stige

gravferdskonsulent


 

 

Oddrun Malum Bjørdal

gravferdskonsulent 

Hilde Vartdal Clausen

gravferdskonsulent

 

Navn:
Adresse:
Postadr.:
Postnr/sted:

Telefon:
Faks:
E-post
:
Begravelsesbyrået Sunnmøre AS
Vasstrandvn. 1
Boks 7836, Spjelkavik
6022 Ålesund

70 17 86 60
70 17 86 69
bbsunnmore@imf.no


DØGNVAKT
Tlf. 70 17 86 60
Levert av