Tilsette

F.v. Kjell Runar Stige, Oddrun Malum Bjørdal, Hilde Vartdal Clausen og Marit Vingen (daglig leder).