Hjelp ved dødsfall

Til deg som pårørende.

Døden er ofte følelsesmessig utfordrende å håndtere. Jo nærmere vi sto den avdøde, jo vanskeligere kan det være. Også omstendigheter rundt dødsfallet kan ha betydning for hvordan vi reagerer. Tiden etterpå kan kjennes uvirkelig, og i ulik grad preges vi av sorg og savn. For de nærmeste kan et dødsfall medføre en ny og krevende situasjon. Enten det var ventet eller kom brått, kan det oppleves overveldende å forholde seg til alle praktiske gjøremål.

Vårt fokus er å bistå pårørende for at det skal bli en verdig avskjed for den avdøde.

Vi kan hjelpe

Vi hjelper deg gjennom alle faser av gravferden, også med det du måtte ønske å gjøre selv.
Den veiledning du behøver, får du av oss eller de vi henviser deg til.

 • Du når oss på vår vakttelefon 70 17 86 60 hele døgnet.
 • Du kan også oppsøke oss i våre lokaler for en samtale.
 • Vi kommer gjerne hjem til deg, dersom du heller ønsker det.

Hva kan vi bistå med?

Før begravelsen er den noen punkter som må avklares og utføres:

 • Hvem bestemmer?
  I samarbeid med pårørende avklares hvem som skal har rett til bestemme over den døde.
  – Hva slags seremoni?
  – Hvor skal avdøde gravlegges?
 • Begravelse (jord) eller kremasjon?
 • Religiøs eller livssyns nøytral seremoni?
 • Åpen eller begravelsen i stillhet?
 • Sted og tid for begravelsen?
 • Dødsannonse?
 • Ny eller eksisterende grav?
 • Syning/båreandakt (før begravelsen)?
 • Minnesamvær (etter begravelsen)?
 • Kontakt med gravferdsmyndighet og andre offentlige instanser.
 • Kontakt med prest, musiker, organist, etc.
 • Bestilling av programhefte.
 • Bestilling av blomster.

Vi bistår gjerne med alle ovennevnte punkter, men det kan også være aktuelt å dele på oppgavene om det er ønskelig. Vi lager en plan, som angir hvem som har ansvar for de ulike oppgavene og følger opp aktuelle frister. Det er normalt å glemme når man er berørt av sorg og savn, men vi hjelper deg å holde kontroll.

Programhefte:

Vi bistår med å sette opp programhefte til seremonien. Du kan velge mellom tradisjonelle programhefter eller mer moderne programhefter som vi setter opp og InMemory trykker – se et stort utvalgt av motiv på nettsiden til InMemory 

Blomster:

Vi bistår deg med bestilling av blomster til begravelsen. Våre samarbeidspartnere i Ålesund og Giske er Blomsterstua og i Sula er det Binderiet. Vi legger også til rette for minnesamvær – vi har oversikt over en rekke aktuelle lokaliteter og arrangører/hjelpere.