Meny

Hjelp ved dødsfall

Trenger du hjelp med henting av en person, kan du ringe oss hele døgnet.

Du er velkommen til å ringe oss for råd og veiledning.

Kjære pårørende

Enten døden var ventet eller kom brått, kan det oppleves overveldende å forholde seg til alle praktiske gjøremål. 

Sammen med dere kan vi kartlegge hvilke behov og ønsker dere har, og på en fin måte sy sammen en gravferd etter deres eget ønske.

Døden er ofte følelsesmessig utfordrende å håndtere. Jo nærmere vi står den avdøde, jo vanskeligere kan det være. Det kan oppleves vondt, at det var noe vi ikke fikk sagt eller noe vi ikke rakk å oppleve sammen med den som nå er død, og det er dessverre ingen snarvei gjennom sorgen. Omstendigheter rundt dødsfallet kan også ha betydning for hvordan vi reagerer. Tiden etterpå kan kjennes uvirkelig, og i ulik grad preges vi av sorg og savn. For de nærmeste kan et dødsfall medføre en ny og krevende situasjon. 

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi kan hjelpe deg igjennom alle de praktiske oppgavene knyttet til en gravferd, blant annet henting av den døde, stell, arrangere seremoni, innsendelser av skjemaer og kontakt med de offentlige etatene. Dette er en naturlig del av vårt oppdrag. 

Når du er klar til å melde inn dødsfallet kan du ta kontakt ved å ringe oss, eller benytte deg av kontaktskjemaet slik at vi kan kontakte deg. Videre avtaler vi gjerne et møte for planleggingssamtale med deg/dere, men det meste kan også ordnes over telefon eller e-post om ønskelig.

Hva du må gjøre ved et dødsfall

  1. Melde inn dødsfallet – ring legevakt så snart dere oppdager dødsfallet, dersom personen allerede blir tatt hånd om av helsepersonell vil de gi beskjed til lege. Først etter at dødsattesten er skrevet kan en eventuell forflytning skje. 
  2. Kontakt oss i begravelsesbyrået – vi ordner med henting og forflytning til bårerom når dere ønsker det.
  3. Avtal planleggingssamtale Se «Agenda» for mer info. Det første som ofte må på plass er seremonisted og dato, deretter evt. dødsannonse.
  4. Varsle/informere familie, pårørende og venner om dødsfallet, kanskje noen vil se avdøde i sykesengen før forflytningen skjer.
  5. Avtal eventuelt syning om ønskelig (det vil si å se den døde i kisten, før en gravferdsdag).
  6. Organisering av minnesamvær, lokale, serveringshjelp, mat, kake og kaffe (et samlingssted etter gravferden).
  7. Et sted å gå til – en grav, gravstein
  8. Etterarbeid, se familiens oppgaver  

Kontaktskjema

Vi kan kontakte deg ved at du fyller ut ett av våre kontaktskjema.

Du kan benytte det enkle kontaktskjemaet med navn, epost og melding så vil vi kontakte deg. 

Skjemaet for digital planlegging kan benyttes dersom du har noen detaljer og ønsker klart vedrørende en gravferd og vil registrere disse hos oss – du vil motta et uforpliktende prisoverslag og vi hjelper deg gjerne videre.

Du når oss alltid via telefon.