Meny

Prisliste

Informasjon om kostnader og priseksempler. Eksterne priser fra kommunen, innleide solister og musikere o.l. orienterer vi dere om. 

Kostnader
Vi kan hjelpe dere med ulike løsninger ut fra hvilket behov dere har, enkle eller mer påkostede seremonier. Vi overleverer alltid prisoverslag som viser totalkostnaden for gravferden. Våre priser gjelder Ålesund, Sula, Giske og Haram. 

Dere kan være klar over at enkelte har rett på gravferdsstønad fra NAV, andre mottar ytelser fra fagforeninger (obs. noen fagforeninger har en søknadsfrist på 3mnd.) Tjenestepensjon – ta kontakt med det selskapet det gjelder (Statens Pensjonskasse, kommunal pensjonsordning, private pensjonsordninger o.l.). Forsikring – ta kontakt og forhør dere om avdøde har rett på utbetaling ved død. Dersom transport av kisten er utover 20km kan det komme et transporttilskudd fra NAV, dersom dette er innenfor NAV’s retningslinjer. Vi kan søke på deres vegne.

 

Relevante kostnader og tillegg:

2024 Prisliste

Klikk her for bilder og priser på kister

I tillegg kan dere velge å sette andre kostnader inn i fakturaen fra oss, dette kan omhandle blant annet leie av seremonistedseremonileder, kostnader vedrørende minnesamvær, solister/musikere, gravsteinannonsering i andre aviser, blomster, kremasjonsavgift og urne.

Vi setter opp et prisoverslag skreddersydd etter deres ønske og situasjon. I dette eksempelet ønsker pårørende ingen seremoni med kiste – men kanskje urnenedsettelse eller askespredning på et senere tidspunkt. For å ha noen forutsetninger til grunn; person 180 høy og bosatt i Ålesund, dødsfall på Ålesund sjukehus.

Henting/Nedlegg
Kiste kr. 7.500,- (trekiste med hvitt bomullstrekk, ikke egnet ved syning)
Nedlegg i kiste på sjukehuset kr. 1.400,-
Transport av tom kiste til sjukehuset kr. 1.750,-

Transport
Bårebil fra sjukehus til krematorium kr. 2.697,-

Internarbeid
Håndtering av offentlig dokument kr. 580,-
Byråets honorar kr. 4.000,- (redusert både avgiftspliktig og avgiftsfritt honorar)

Standard urne fra krematoriet kr. 320,-

Pris kr. 18 247,-
 
Ofte kjøpt i tillegg

Annonse i Sunnmørsposten (avhengig av størrelse) fra ca. kr. 2.500,–4.000,- 
Annonse i Sulaposten kr. 1.250,- 
Standard urne fra krematoriet (faktureres fra kommunen) kr. 320,- eller annen urne via begravelsesbyrået.
Gravmarkør med navneplate kr. 900,-
Syning i kapellet på sjukehuset hverdager før kl 14.00 kr. 1.055,- etter kl. 14.00, helg og helligdag kr. 2.100,- 

 

 
Viktig informasjon om eksempelet: 

Sluttprisen blir høyere dersom det velges en annen kiste enn i eksempelet, behov for assistent ved tunge løft, eller om henting og nedlegg i kiste skjer utenom sjukehuset. Dersom det blir planleggingssamtale blir honorarer til normalsats total kr. 7.500,- Kremasjon er kostnadsfritt for personer bosatt i Ålesund kommune, se priser for kommunale kremasjonsavgifter og gravleggingsavgifter for personer bosatt utenfor Ålesund kommune på kommunens egen side (www.kyrkja.alesund.no). Dersom transport av kisten er utover 20km kan det komme et transporttilskudd fra NAV, dersom dette er innafor NAV’s retningslinjer. Vi kan søke på deres vegne.

Vi setter opp et prisoverslag skreddersydd etter deres ønske og situasjon. I dette eksempelet ønsker pårørende en liten seremoni i kapellet ved Ålesund sjukehus. For å ha noen forutsetninger til grunn; person 180 høy og bosatt i Ålesund, dødsfall på Ålesund sjukehus. 

Henting/Nedlegg
Kiste kr. 10.200,- (enkel hvit eller klarlakkert)
Nedlegg i kiste på sjukehuset kr. 1.400,-
Transport av kiste til sjukehuset kr. 1.750,-

Internarbeid
Håndtering av offentlig dokument kr. 580,-
Byråets honorar kr. 7.500,-

Seremoni/transport
Assistanse i seremoni kr. 4.220,-
Bårebil og sjåfør gravferdsdag kr. 2.697,-
Leie av gravferdsutstyr, pynt og blomster kr. 2.185,-*
Transport for blomster og utstyr kr. 1.270,-

Pris fra kr. 31 802,-

 

 

Ofte kjøpt i tillegg

Liten blomsterdekorasjon på kisten opp til normal pris fra kr. 1.900 – 3.400,-
Annonse i Sunnmørsposten (avhengig av størrelse) ca. kr. 2.500,- -4.000,-
Annonse i Sulaposten kr. 1.250,- 
Programhefte, lokaltrykk, 30 stykk kr. 1.790,-
Standard urne fra krematoriet (faktureres fra kommunen) kr. 320,- eller annen urne via begravelsesbyrået.
Gravmarkør med navneplate kr. 900,-
Syning i kapellet på sjukehuset hverdager før kl 14.00 kr. 1.055,- etter kl. 14.00, helg og helligdag kr. 2.100,-
*Leie av gravferdsutstyr og pynt, men bare alterbukett og bukett til inngangsbord. kr. 1.700,-

Viktig informasjon om eksempelet: 

Sluttprisen blir høyere dersom det velges en annen kiste enn i eksempelet, behov for assistent ved tunge løft, eller om henting og nedlegg i kiste skjer utenom sjukehuset. Kremasjon er kostnadsfritt for personer bosatt i Ålesund kommune, se priser for kommunale kremasjonsavgifter og gravleggingsavgifter for personer bosatt utenfor Ålesund kommune på kommunens egen side (www.kyrkja.alesund.no). Dersom transport av kisten er utover 20km kan det komme et transporttilskudd fra NAV, hvis det er innafor NAV’s retningslinjer. Vi kan søke på deres vegne.

Vi setter opp et prisoverslag skreddersydd etter deres ønske og situasjon. I dette eksempelet ønsker pårørende en normal gravferd, med seremoni i kirken avdøde soknet til (registrert bostedsadresse). For å ha noen forutsetninger til grunn; person 180 høy og bosatt i Ålesund, dødsfall på Ålesund sjukehus.

Henting/Nedlegg
Kiste kr. 10.700,- (standard kiste med profiler)
Nedlegg i kiste på sjukehuset kr. 1.400,-
Transport av kiste til sjukehuset kr. 1.750,-

Internarbeid
Håndtering av offentlig dokument kr. 580,-
Byråets honorar kr. 7.500,-

Seremoni/transport
Assistanse i seremoni kr. 4.220
Bårebil og sjåfør gravferdsdag kr. 2.697,-
Leie av gravferdsutstyr, pynt og blomster kr. 2.185,-
Transport for blomster og utstyr kr. 1.270,-
Normal kistedekorasjon m/sløyfe kr. 3.400,-

Pris fra kr. 35.702 ,-
 
Ofte kjøpt i tillegg

Blomsterhjerte, normal størrelse kr. 3.000,-
Blomsterkrans, normal størrelse kr. 2900,-
Annonse i Sunnmørsposten (avhengig av størrelse) ca. kr. 2.500,- -4.000
Annonse i Sulaposten kr. 1.250,- 
Program m/bilde, påkostet, 100 stykk kr. 3.330,- (tradisjonelt, 100 stykk kr. 2.630,-)
Standard urne fra krematoriet (faktureres fra kommunen) kr. 320,- eller annen urne via begravelsesbyrået.
Gravmarkør med navneplate kr. 900,-
Syning i kapellet på sjukehuset hverdager før kl 14.00 kr. 1.055,- etter kl. 14.00, helg og helligdag kr. 2.100,-

Viktig informasjon om eksempelet: 

Sluttprisen blir høyere dersom det velges en annen kiste enn i eksempelet, behov for assistent ved tunge løft, eller om henting og nedlegg i kiste skjer utenom sjukehuset. Kremasjon er kostnadsfritt for personer bosatt i Ålesund kommune, se priser for kommunale kremasjonsavgifter og gravleggingsavgifter for personer bosatt utenfor Ålesund kommune på kommunens egen side (www.kyrkja.alesund.no). Dersom transport av kisten er utover 20km kan det komme et transporttilskudd fra NAV, hvis det er innafor NAV’s retningslinjer. Vi kan søke på deres vegne.

Kontaktskjema

Vi kan kontakte deg ved at du fyller ut ett av våre kontaktskjema.

Du kan benytte det enkle kontaktskjemaet med navn, epost og melding så vil vi kontakte deg. 

Skjemaet for digital planlegging kan benyttes dersom du har noen detaljer og ønsker klart vedrørende en gravferd og vil registrere disse hos oss – du vil motta et uforpliktende prisoverslag og vi hjelper deg gjerne videre.

Du når oss alltid via telefon.