Meny

Seremoniens innhold og programhefte

Programhefte

Den som er ansvarlig for gravferden står fritt til å bestemme hvordan programheftet skal se ut og hvor mange dere vil ha. Se ulike design nederst på siden.

Vi er behjelpelig med å lage, trykke og levere programheftene til kirken. Dersom dere ønsker å ha bilde/portrett på fremsiden, inni og/eller på baksiden, kan dere oversende ønskede bilder via epost. Vi sender alltid programheftet til korrektur for godkjenning før det blir sendt til trykk.

Forslag til innslag

Lystenning i kirkens lysglobe, sang-/ musikkinnslag, lese opp blomsterhilsen, legge rose på kisten 

Den norske kirke

Dersom avdøde var medlem i DNK er det kostnadsfritt å holde gravferden i kirken avdøde soknet til. Da følges den norske kirkes ordning. Ofte velger familien selv salmer fra salmeboken og eventuelt har egne innslag. Dette går vi nærmere inn på i en planleggingssamtale. 

Kirkevergen i kommunen setter opp hvem som er prest og organist i en gravferd. Dersom dere har egne kontakter eller ønsker (f.eks. døveprest) må dette gis beskjed om til kirkevergen så snart som mulig – vi hjelper dere med dette.  

Den norske kirkes ordning er :

Gravferd med jordgrav:

Preludering (valgfri musikk 10-15 min før klokkene ringer) 
Klokkeringing
Preludium (orgelspill eller solist-/musikkinnslag)
Salme nr. 1
Innledningsord og bønn
Minneord ved prest eller pårørende
Blomsterhilsninger
evt. solist-/musikkinnslag
Skriftlesning (prest)
Salme nr. 2
Tale og bønn (av prest)
Salme nr. 3
Postludium og utbæring av kiste

—–
Ved graven:
Salme nr. 4 
Skriftlesning og bønn
Jordpåkastelse
Senking av kiste
Velsignelse
Salme nr. 4 fortsetter

Den norske kirkes ordning er :

Gravferd med kremasjon:

Preludering (valgfri musikk 10-15 min før klokkene ringer)
Klokkeringing
Preludium (orgelspill eller solist-/musikkinnslag)
Salme nr. 1
Innledningsord og bønn
Minneord ved prest eller pårørende
Blomsterhilsninger 
evt. solist-/musikkinnslag
Skriftlesning (prest)
Tale og bønn (av prest)
Salme nr. 2
Jordpåkastelse og velsignelse
Salme nr. 3
Postludium og utbæring av kiste

 


(Kisten føres til bårebilen, som kjører til krematoriet, eventuelle blomster fraktes til graven.)

NB!

Øvrige trossamfunn eller livssynsorganisasjoner anvender egne seremoniordninger. Ved livsynsåpne seremonier velger dere innhold selv.

Kontaktskjema

Vi kan kontakte deg ved at du fyller ut ett av våre kontaktskjema.

Du kan benytte det enkle kontaktskjemaet med navn, epost og melding så vil vi kontakte deg. 

Skjemaet for digital planlegging kan benyttes dersom du har noen detaljer og ønsker klart vedrørende en gravferd og vil registrere disse hos oss – du vil motta et uforpliktende prisoverslag og vi hjelper deg gjerne videre.

Du når oss alltid via telefon.