Meny

Gravferd
barn og unge

Du kan kontakte oss hele døgnet, dersom du trenger hjelp. Vi vil gjøre vårt ytterste for at dere får den støtten dere trenger. 

Kjære pårørende

Det å miste et barn eller ungdom kan oppleves som en ensom følelse, uvirkelig og brutalt. Når man mister et barn, er det ikke bare et tap over noe som er her og nå, men man mister det som en dag skulle bli, håpet om livet som ligger foran.

Midt i denne sorgen over å skulle ta avskjed, må man også ta stilling til mange praktiske oppgaver. Valgene som blir tatt, kan være viktige for veien videre; sorgprosessen og bearbeidelsen av det dere har opplevd. Det er ingen fasit i en slik prosess, dere må kjenne etter hva som blir rett for dere.

Punktene under er ment som hjelp og støtte i en vanskelig situasjon, og ikke ment som noe man må følge eller gjøre. Det kan tilpasses deres ønsker.

Kiste og bekledning, mulighet for å være tilstede og delaktig ved stell og nedlegg i kiste.

Syning, å se barnet i kisten. En stund sammen med barnet i kisten, med kistelokket av eller på. Dette kan være hjemme, på sjukehuskapellet eller f.eks. i kirken. Det kan være behov for flere syninger.

Oppbevaring frem til gravferdsdag, gjerne på et bårerom med kjøle, eller hjemme hos dere dersom det lar seg gjøre.

Å ta farvel, samle minner, bilde, hånd- eller fotavtrykk, hårlokk, synge sanger, stryke og klemme.

Uten seremoni, tre alternativ eller om dere har eget ønske
– Familien kjører selv kisten til gravstedet, uten følge av andre enn prest
– Begravelsesbyrået kjører kisten til gravstedet uten pårørende til stede
– Familien møter frem og kjører sammen med bårebilen frem til gravstedet, eller møter begravelsesbilen på gravstedet og følger kisten til graven. Prest kan følge med. 

Med seremoni,  åpen for alle eller bare for inviterte.

Annonsering, klikk her for dødsannonse – steg for steg.

Innhold i seremoni, sang, andakt, velsignelse, lystenning, m.m.

Seremonisted: hjemme / sjukehuset / kirke / ved graven

Gravsted: familiegrav / egen grav / felles barnegrav / askespredning 

Etter seremoni: Minnesamvær  les mer

Delaktighet

Vi kan være behjelpelig med råd når det gjelder hva dere kan gjøre selv. Dersom det er søsken, nære venner eller andre barn og unge som står den avdøde nært – kan det være en god hjelp til bearbeidelsen av sorgen at barna kan være delaktige.

  • Legge tegninger, brev, bamse eller annet opp på kisten eller inni kisten
  • Synge en sang ved syning, i seremonien eller ved graven
  • Plukke blomster til å pynte seremonirommet
  • Skrive på blomstersløyfene selv
  • Skrive en hilsen
  • Tenne et lys
  • Si noen ord ved kisten
  • Ta et bilde av kun hendene, når søsken holder «hånd i hånd» med barnet i kisten

I forbindelse med dødsfall og gravferd kan du som sørger for gravferden ha rett på å få økonomisk støtte. Når den avdøde var under 18 år får du dekket dokumenterte utgifter til gravferden opptil 28 677 kronerStønaden dekker ikke utgifter til minnesamvær. Du kan få gravferdsstønad til dekning av utgifter til gravlegging av et dødfødt barn. Det er ikke noe krav om minste svangerskapstid. 

For å ha rett til gravferdsstønad må

  • Barnets mor må være medlem av folketrygden, eller oppholde seg i Norge og være gift, eller være forsørget av en forelder som er medlem i folketrygden.
  • EØS-borgere kan også ha rett til gravferdsstønad.

Vi kan hjelpe dere med søknaden til NAV eller  klikk her for NAV sine egne sider

Kontaktskjema

Vi kan kontakte deg ved at du fyller ut ett av våre kontaktskjema.

Du kan benytte det enkle kontaktskjemaet med navn, epost og melding så vil vi kontakte deg. 

Skjemaet for digital planlegging kan benyttes dersom du har noen detaljer og ønsker klart vedrørende en gravferd og vil registrere disse hos oss – du vil motta et uforpliktende prisoverslag og vi hjelper deg gjerne videre.

Du når oss alltid via telefon.